Call for Papers

Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Volumul IX (2014), cu tema: Marginalităţi, periferii şi frontiere simbolice. Societatea comunistă şi dilemele sale identitare
• Deadline for submissions: 1 iulie 2014
• Sursa: http://www.iiccr.ro

Vizionari, idealişti, visători, fantaşti, carierişti, cinici, călăi. Pe de o parte. Duşmani ai poporului, burghezi, sabotori, contra-revoluţionari, chiaburi. Pe de altă parte. În cadrul societăţilor comuniste au existat întotdeauna baricade, periferii, marginalităţi şi frontiere simbolice. În general, discursul istoriografic alege fie să ignore aceste realităţi, fie le interpretează sumar în cheia ominpotenţei regimului-stat care nu admitea gesturi ori tendinţe de ieşire din cerc. Totuşi, societatea comunistă s-a confruntat în permanenţă cu un duşman, fie el real sau închipuit, care a devenit o realitate omniprezentă la nivel discursiv. Împotriva acestuia statul comunist a dus o politică permanentă de marginalizare şi excludere care, deseori, căpăta valenţe şi tonuri represive.

De-a lungul regimului comunist, societatea românească a fost marcată de dilemele dezintegrării şi de eforturile integrării sociale. Propunând un proiect societal care a vizat transformarea profundă a vechii ordini, regimul comunist a testat în permanenţă maleabilitatea atât a naturii umane, cât şi a societăţii în general. Regimul nu a căutat să promoveze doar politici menite a distruge punctele de convergenţă ale vechii societăţi, fiind nevoit, de asemenea, să caute noi tipuri de afinităţi şi dialog, al căror scop era acela de a (re)construi societatea într-un cadru controlat şi susţinut de către regimul-stat. Motiv să ne întrebăm azi, la 25 de ani de la căderea simbolică a comunismului în Europa de Est, în ce măsură regimul-stat s-a dovedit a fi capabil să controleze fenomenele de dezintegrare socială (excludere, marginalizare) şi cât de viabile au fost politicile ce au vizat restructurarea societăţii şi redesenarea relaţiilor dintre indivizi sau diferite grupuri?

Volumul al IX-lea al Anuarului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc îşi propune să reunească contribuţii care, prin analizele conţinute, să exploreze pluralitatea ipostazelor care pot caracteriza politicile de excludere promovate de către regimul comunist, cât şi răspunsurile actorilor sociali faţă de aceste politici de-a lungul regimului comunist din România.

Așteptăm contribuții care să acopere următoarele teme, şi nu numai:
• politicile excluzive ale statului comunist,
• avatarurile marginalităţii şi periferiilor (sociale, politice, culturale),
• ipostaze ale marginalităţii politice – duşmani de clasă, chiaburi, sabotori, contra-revoluţionari, etc.
• ipostaze ale marginalităţii sociale – minorităţi etnice, minorităţi religioase, cerşetorie, vagabondaj, etc.
• ipostaze ale marginalității ideologice – preoţi, teologi, monahi, etc.
• ipostaze ale marginalităţii culturale – scriitori interzişi, artă alternativă, curente artistice underground, etc.
• articularea identităţilor politice sau sociale în România comunistă
• integrarea socială vs. dezintegrarea socială
• mobilitatea socială

Sunt încurajate contribuțiile care explorează temele şi subiectele enunţate mai sus într-o varietate de contexte istorice și culturale, din perspectiva științelor sociale și umaniste, incluzând: istorie, religie, literatură și lingvistică, sociologie, antropologie, etnologie.

Materialele trebuie trimise în formă finală până la data de 1 octombrie 2014, pe adresa de email: anuar@iiccmer.ro

În prealabil, până la data de 1 iulie 2014, cei interesați sunt rugați să-și anunțe intenția de a colabora, trimițând la aceeași adresă email, titlul lucrării propuse însoţit de un rezumat de aprox. 250 de cuvinte.