Joi, 13 noiembrie 2014, dr. Igor Cașu (Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova) a susținut conferința „Victime, torționari și martori: pentru o istorie socială a represiunilor politice în Moldova sovietică“. Evenimentul a fost găzduit de Facultatea de Istorie (Universitatea din București), în cadrul programului Serile de Istorie Socială al Asociației Române de Istorie Socială.
Au participat cercetători din domeniul istoriei sociale, studenți, masteranzi și doctoranzi.