Asociaţia Română pentru Istorie Socială este o iniţiativă independentă, a unui grup de istorici ce își propun să explice trecutul și să înțeleagă prezentul pornind de la „viețile mărunte“, de la „omul obișnuit“, consemnat în izvoare mai degrabă ca o unitate de înregistrare statistică, și nu ca o individualitate.
Cu tradiție în universitățile din Europa Occidentală și din Statele Unite ale Americii, istoria socială a tentat mai puțin în România ultimilor douăzeci de ani. Printre aprehensiunile „democrației originale“ s-a numărat și aceea potrivit căreia „social“ și celelalte cuvinte din familia lexicală ar fi simbolic și practic legate de trecutul comunist. Iar preocuparea pentru subiecte precum sindicalismul românesc, istoria muncii, a securității sociale și altele – ar trăda imediata și fals camuflata adeziune a autorului la ideologia extremei stângi. O astfel de viziune, justificată până la un punct, a văduvit societatea românească de explicații care, chiar dacă nu i-ar fi vindecat bolile congenitale, i le-ar fi făcut poate mai ușor suportabile.
ARIS își propune să dezvolte proiecte care să sondeze istoria familiei, educația, sănătatea, viața privată, cotidianul, munca, securitatea socială, mediul de locuire și altele.
Asociaţia Română de Istorie Socială (ARIS) are ca scop promovarea istoriei sociale la nivelul comunităţii şcolare, academice şi al societăţii în ansamblul său, stimularea interesului pentru acest domeniu, valorificarea tradiţiei studiilor de istorie socială demarate în perioada interbelică, integrarea tematicii româneşti în ansamblul dezvoltărilor internaţionale în domeniu.


Asociaţia are ca obiective:
a) realizarea unor studii şi cercetări originale în domeniu;
b) promovarea şi stimularea interesului pentru istoria socială în mediul academic;
c) promovarea istoriei sociale în societate.


Asociaţia îşi propune să realizeze obiectivele prioritar prin următoarele modalităţi:
a) realizarea de proiecte pe teme de istorie socială, precum istoria muncii, istoria minorităţilor, istoria educaţiei, studii de gen şi altele;
b) editarea de publicaţii în format clasic şi on-line având ca tematică istoria socială;
c) realizarea de baze de date, site-uri, spaţii virtuale şi alte produse asemănătoare, pe tematica asumată;
d) organizarea de manifestări ştiinţifice, culturale şi educaţionale destinate atât mediului academic cât şi societăţii (conferinţe, simpozioane, mese rotunde, workshop-uri, vizionări etc);
e) realizarea de filme documentare;
f) organizarea de activităţi cu elevii din ciclul preuniversitar;
g) să militeze pentru conservarea patrimoniului material şi imaterial tangent zonei de interes a Asociaţiei şi, totodată, să contribuie la prezervarea acestuia;
g) participarea în proiecte şi activităţi similare sau conexe, realizate de asociaţii şi entităţi juridice cu preocupări comune din România şi din străinătate.