Luni, 26 mai, ora 17:00, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu a susţinut la Facultatea de Istorie (Universitatea din București) conferinţa „Reglementarea relaţiilor de muncă în România secolului al XX-lea. Instituţii, practici, efecte”.
Profesor la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Ion Traian Ştefănescu este autor a numeroase lucrări de specialitate în domeniul dreptului muncii, precum Dreptul muncii (1997), Dreptul colectiv al muncii (1997), Tratat elementar de drept al muncii (1999), Conflictele de muncă (2000), Tratat de dreptul muncii (2 vol., 2003), Tratat teoretic şi practic de drept al muncii (2010). În lucrările sale, a atins subiecte precum contractele de muncă (individuale şi colective), dialogul social, conflictele de muncă, protecţia muncii, sindicate, sisteme de salarizare, timp de muncă, timp liber şi multe altele.
Conferinţa „Reglementarea relaţiilor de muncă în România secolului al XX-lea. Instituţii, practici, efecte” a reprezentat o introducere în istoria muncii – domeniu distinct, subsumat domeniului vast al istoriei sociale, semnificativ reprezentat în istoriografie însă mai puţin cercetat în România ultimelor două decenii. Evenimentul a făcut parte din seria „Serilor de istorie socială“, organizate de Asociaţia Română de Istorie Socială, în parteneriat cu Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti